BACOBAN®: PROKÁZANÝ ÚČINEK NA ŠTĚNICE

Jedním z jedinečných atributů spojených s Bacoban® je, že vytváří vrstvu, která má škodlivý účinek na štěnice. To nyní potvrdily nezávislé testy.

Je důležité si uvědomit, že Bacoban® není insekticid.

Závěrem lze říci, že produkt Bacoban® DL 3 % prokázal dobrou účinnost na neporézních glazovaných dlaždicích proti štěnicím, Cimex lectularius, v čerstvém stavu, s průměrnou 100% mortalitou po 24 hodinách. Účinnost se snížila po 10 dnech stárnutí s průměrnou mortalitou 33 % po 24 hodinách, 60 % po 48 hodinách a 87 % po 72 hodinách.
Výňatek ze studie:

Název:
Zbytková účinnost přípravku Bacoban® DL 3 % na neporézní glazované dlaždice proti štěnicím Cimex lectularius, testováno v čerstvém stavu a po 10 dnech stárnutí

Úvod:
Cílem studie bylo zjistit reziduální účinnost přípravku Bacoban® DL 3 % na ošetřených plochách proti štěnicím (Cimex lectularius) při aplikaci na neporézní glazované dlaždice (15 x 15 cm).
Aplikační dávka roztoku na každý povrch byla 2,5 ml na dlaždici. Každé ředění bylo aplikováno ručně pipetou na každou dlaždici. Poté byly ošetřené dlaždice přeneseny do větrané a klimatizované zkušební místnosti a sušeny po dobu 24 hodin.
Jeden den po ošetření byl hmyz vystaven působení ošetřených povrchů. Doba expozice byla 6 hodin. Po vystavení ošetřeným dlaždicím byl hmyz přenesen do čistých plastových kádinek bez insekticidů s kouskem papíru. Mortalita byla zjišťována po 24 hodinách a denně až do 72 hodin.
Teplota v místnosti byla 24-25 °C a relativní vlhkost 53-57 %, přičemž během pracovní doby bylo zapnuto umělé osvětlení. Kromě toho do místnosti během dne pronikalo trochu denního světla.
Byly provedeny 3 opakování. (kontrola: 1)

Závěr:
Závěrem lze říci, že přípravek Bacoban® DL 3 % vykázal dobrou účinnost na neporézních glazovaných dlaždicích proti štěnicím Cimex lectularius, když byl testován v čerstvém stavu, s průměrnou 100 % mortalitou po 24 hodinách. Účinnost se snížila po 10 dnech stárnutí s průměrnou 33 % mortalitou po 24 hodinách, 60 % po 48 hodinách a 87 % po 72 hodinách.
Všechny údaje jsou uvedeny v tabulce 1 - 2.

 

 

Detaily z postupu:

Zkušební metoda je vhodná pro zjištění reziduální účinnosti kapalných přípravků proti létajícímu hmyzu.
Přípravky: Metoda je vhodná pro kapalné přípravky.
Povrchy: Vhodné jsou neporézní materiály, jako jsou glazované dlaždice (běžné rozměry 15 x 15 cm = 225 cm2).
Testovaný hmyz: Zkouška je vhodná pro lezoucí hmyz, jako jsou štěnice, Cimex lectularius.
Ošetření povrchů: Přípravek se aplikuje v množství 2,5 ml neředěného přípravku na dlaždici. Přípravek se aplikuje ručně pomocí pipety na každou dlaždici. Poté se ošetřené dlaždice přenesou do větrané a klimatizované zkušební místnosti a 24 hodin se suší.
Hmyz a hodnocení: 5 štěnic (dospělců) v každém opakování je umístěno na povrchu uvnitř skleněných kroužků s práškovým mastkem (průměr 9,5 cm, výška 5,5 cm). Hmyz je vystaven povrchům po dobu 6 hodin. Úmrtnost se vyhodnocuje po 1, 2 a 3 dnech. Po uplynutí příslušné doby kontaktu se hmyz z povrchů odstraní a přenese se do čistých kádinek opatřených papírem pro další hodnocení. Hmyz je vystaven povrchům v následujících expozičních dnech: 1 den a 10 dní po ošetření.
Teplota je 24 - 25 °C, relativní vlhkost 53 - 57 %, s umělým osvětlením během pracovních hodin, navíc do místnosti v denních hodinách proniká trochu denního světla.
Provedou se 3 opakování (kontrola: 1).